CHÍNH SÁCH HOA HỒNG

Áp dụng từ ngày 10/10/2022

A. CHÍNH SÁCH HOA HỒNG DỊCH VỤ PHÂN PHỐI GÓI CƯỚC

Hoa hồng đến từ các đơn hàng hợp lệ (*) theo quy định của Cộng tác viên MobiFone cụ thể như sau:

Loại hoa hồng

Mô tả

Hoa hồng nhận được

(chưa VAT)

Hoa hồng đăng ký gói cước

Hoa hồng đến từ các đơn hàng đăng ký gói cước thành công của Cộng tác viên.

Chi tiết xem tại: 

Danh sách hoa hồng gói cước

Hoa hồng từ Cộng tác viên cấp dưới (nếu có)

Hoa hồng đến từ các đơn hàng đăng ký thành công của các Cộng tác viên cấp dưới.

5% * Hoa hồng đăng ký gói cước

B. CHÍNH SÁCH HOA HỒNG DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN THUÊ BAO

Hoa hồng dịch vụ Phát triển thuê bao được hệ thống Cộng tác viên MobiFone chi trả theo vai trò của các đơn vị: đơn vị thực hiện tìm kiếm khách hàng và đơn vị đơn vị thực hiện đấu nối, giao sim card.

I. Chính sách hoa hồng dành cho đơn vị thực hiện tìm kiếm khách hàng

Hoa hồng đến từ các đơn hàng hợp lệ (*) dành cho đơn vị thực hiện tìm kiếm khách hàng cụ thể như sau:

Loại hoa hồng

Mô tả

Hoa hồng nhận được

(chưa VAT)

Hoa hồng phát triển thuê bao

Hoa hồng đến từ các đơn hàng hòa mạng thành công mà Cộng tác viên đã giới thiệu

TBTT

TBTS

15,000 VNĐ

54,545 VNĐ

Hoa hồng khuyến khích duy trì

Hoa hồng khuyến khích duy trì thuê bao hoạt động.

70%*15%*doanh thu cước thực thu/chu kỳ*04 chu kỳ kể từ chu kỳ đầu với điều kiện doanh thu thực thu tối thiểu đạt 30,000đ (đã có VAT)

  • 70%*18%*doanh thu cước thực thu/chu kỳ*06 chu kỳ (từ chu kỳ thứ 2 đến hết chu kỳ thứ 7)
  • 70%*10%* doanh thu cước thực thu/chu kỳ *06 chu kỳ kể từ chu kỳ thứ 8 đến hết chu kỳ thứ 13

 

II. Chính sách hoa hồng dành cho đơn vị thực hiện đấu nối, giao sim card 

Hoa hồng đến từ các đơn hàng hợp lệ (*) dành cho đơn vị đơn vị thực hiện đấu nối, giao sim card cụ thể như sau:

Loại hoa hồng

Mô tả

Hoa hồng CTV nhận được

(chưa VAT)

Hoa hồng hòa mạng

Hoa hồng đến từ các đơn hàng hòa mạng thành công Cộng tác viên đã thực hiện đấu nối

TBTT

TBTS

5,000 VNĐ

18,182 VNĐ

Hoa hồng khuyến khích duy trì

Hoa hồng khuyến khích duy trì thuê bao hoạt động.

30%*15%* doanh thu thực thu/chu kỳ*04 chu kỳ kể từ chu kỳ đầu với điều kiện doanh thu thực thu tối thiểu đạt 30,000đ (đã có VAT)

 

  • 30%*18%*doanh thu cước thực thu/chu kỳ*06 chu kỳ (từ chu kỳ thứ 2 đến hết chu kỳ thứ 7)
  • 30%*10%* doanh thu cước thực thu/chu kỳ *06 chu kỳ kể từ chu kỳ thứ 8 đến hết chu kỳ thứ 13

 

Lưu ý:

- Nếu Cộng tác viên thực hiện tìm kiếm khách hàng và thực hiện đấu nối, giao sim card sẽ được hưởng Hoa hồng của cả 2 nghiệp vụ.

- (*) Các đơn hàng được coi là hợp lệ khi thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Đối với dịch vụ bán gói cước: là đơn hàng đăng ký gói cước thành công được hệ thống ghi nhận;

+ Đối với dịch vụ phát triển thuê bao: là đơn hàng sim số hòa mạng thành công tại các điểm giao dịch mà hệ thống cung cấp (xem danh sách điểm hòa mạng tại Danh sách điểm hòa mạng);

- Chính sách hoa hồng dành cho Cộng tác viên được công khai trên website. Các thay đổi sẽ được thông báo tới các Cộng tác viên.

- Hệ thống không quy định về mức hoa hồng tối đa mà mỗi tài khoản được nhận.

- Thời hạn thanh toán:

  • Đối với tất cả các Cộng tác viên:

 Hệ thống cho phép Cộng tác viên có thể gửi yêu cầu thanh toán (nếu hoa hồng kinh doanh đạt tối thiểu 200,000 VNĐ). Khi đó, hệ thống sẽ ghi nhận yêu cầu của Cộng tác viên và chuyển yêu cầu cho bộ phận đối soát của Hệ thống Cộng tác viên MobiFone để xử lý;

 Ngoài ra:

* Để thực hiện thanh toán, Cộng tác viên phải liên kết đúng tài khoản ngân hàng và cập nhật đủ thông tin cá nhân trước khi tạo yêu cầu thanh toán. Lưu ý: Họ tên trên tài khoản Cộng tác viên, trên CMND/CCCD/Hộ chiếu và trên thông tin tài khoản ngân hàng phải trùng khớp; 

* Cộng tác viên được phép tạo yêu cầu thanh toán tối đa 1 lần/ngày;

* Miễn phí thanh toán 1 lần/tháng. Ngoài ra, nếu Cộng tác viên chọn thanh toán qua 04 ngân hàng sau sẽ được miễn phí phí rút ở tất cả các lần rút:

1. Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBbank)

2. Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

3. Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPbank)

4. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank)

  • Riêng đối với Kênh gián tiếp (Đại lý, Nhân viên bán hàng, AM/KAMs):

 Hoa hồng duy trì của của đơn hàng Phát triển thuê bao (sau khi hệ thống đối soát với Nhà mạng MobiFone) sẽ được thanh toán vào kỳ kế tiếp;

+ Ví dụ: Ngày 25 hàng tháng MobiFone gửi số liệu đối soát, hệ thống sẽ thực hiện bù trừ phần phát triển mới và đối soát duy trì, hoa hồng duy trì sẽ được thanh toán vào ngày 5 tháng kế tiếp;

+ Lưu ý: Thời gian thanh toán có thể thay đổi, phụ thuộc vào thời gian đối soát giữa hệ thống Cộng tác viên và MobiFone.

 Các khoản hoa hồng còn lại của đơn hàng Phát triển thuê bao và Phát triển gói cước được tạm tính từ ngày 1 đến hết ngày 31 tháng T-1 sẽ được thanh toán định kỳ vào ngày 5 của tháng T (tháng hiện tại).

- Phương thức thanh toán: Chuyển vào tài khoản ngân hàng của Cộng tác viên.