{{info.partnerName}}
Công ty dịch vụ MobiFone khu vực {{info.shopRegion}}
{{info.mobile}}
{{info.email}}
{{info.partnerName}}
Công ty dịch vụ MobiFone khu vực {{info.shopRegion}}
{{info.mobile}}
{{info.email}}
SIM SỐ ƯU ĐÃI
{{simUuDai1.type == "0" ? "50.000 VNĐ" : "60.000 VNĐ"}}
{{simUuDai1.price | number}} VNĐ
{{simUuDai1.groupName | shortContent: 14}}
{{simUuDai1.type == "0" ? "Trả trước" : "Trả sau"}}
{{simUuDai1.type == "0" ? "50.000 VNĐ" : "60.000 VNĐ"}}
{{simUuDai1.price | number}} VNĐ
{{simUuDai1.groupName | shortContent: 14}}
{{simUuDai1.type == "0" ? "Trả trước" : "Trả sau"}}
{{simUuDai2.type == "0" ? "50.000 VNĐ" : "60.000 VNĐ"}}
{{simUuDai2.price | number}} VNĐ
{{simUuDai2.groupName | shortContent: 14}}
{{simUuDai2.type == "0" ? "Trả trước" : "Trả sau"}}
{{simUuDai2.type == "0" ? "50.000 VNĐ" : "60.000 VNĐ"}}
{{simUuDai2.price | number}} VNĐ
{{simUuDai2.groupName | shortContent: 14}}
{{simUuDai2.type == "0" ? "Trả trước" : "Trả sau"}}
Card image cap Card image cap Card image cap Card image cap


{{item.type == "0" ? "TRẢ TRƯỚC" : "TRẢ SAU"}}

Card image cap {{item.type == "0" ? "50.000 VNĐ" : "60.000 VNĐ"}} {{item.price | number}} VNĐ
GÓI CƯỚC DI ĐỘNG

error

{{item.packCode}}

{{item.packDetail}}

{{item.amount | number}} VNĐ

{{item.numExpired}} ngày

2
3
3
3
GÓI CƯỚC DI ĐỘNG
error

{{package.packCode}}

{{package.packDetail}}

{{package.amount | number}} VNĐ

{{package.numExpired}} ngày

NẠP ĐIỆN THOẠI

BẢO HIỂM

{{item.productName}}

Chỉ từ: {{item.price | number}} đ/năm

VIETLOTT

Vietlott SMS


Dịch vụ mua vé trên điện thoại chính thống duy nhất của Vietlott

Giới thiệu

VIETLOTT

Vietlott SMS


Dịch vụ mua vé trên điện thoại chính thống duy nhất của Vietlott
VIEON

{{item.pckName}} {{item.pckPrice | number}}đ

{{item.descriptionShort}}