{{info.partnerName}}
Công ty dịch vụ MobiFone khu vực {{info.shopRegion}}
{{info.mobile}}
{{info.email}}
{{info.partnerName}}
Công ty dịch vụ MobiFone khu vực {{info.shopRegion}}
{{info.mobile}}
{{info.email}}
Card image cap SIM SỐ ƯU ĐÃI
{{simUuDai1.type== "0" ? "50.000 VNĐ": "60.000 VNĐ"}}
{{simUuDai1.priceConnect | number}} VNĐ
{{simUuDai1.groupName| shortContent : 14}}
{{simUuDai1.type== "0" ? "Trả trước": "Trả sau"}}
{{simUuDai1.type== "0" ? "50.000 VNĐ": "60.000 VNĐ"}}
{{simUuDai1.priceConnect | number}} VNĐ
{{simUuDai1.groupName| shortContent : 14}}
{{simUuDai1.type== "0" ? "Trả trước": "Trả sau"}}
{{simUuDai2.type== "0" ? "50.000 VNĐ": "60.000 VNĐ"}}
{{simUuDai2.priceConnect| number}} VNĐ
{{simUuDai2.groupName| shortContent : 14}}
{{simUuDai2.type== "0" ? "Trả trước": "Trả sau"}}
{{simUuDai2.type== "0" ? "50.000 VNĐ": "60.000 VNĐ"}}
{{simUuDai2.priceConnect| number}} VNĐ
{{simUuDai2.groupName| shortContent : 14}}
{{simUuDai2.type== "0" ? "Trả trước": "Trả sau"}}
Card image cap Card image cap Card image cap Card image cap


{{item.type== "0" ? "TRẢ TRƯỚC": "TRẢ SAU"}}

Card image cap {{item.type== "0" ? "50.000 VNĐ": "60.000 VNĐ"}} {{item.priceConnect| number}} VNĐ
GÓI CƯỚC DI ĐỘNG

error

{{item.packCode}}

{{item.packDetail}}

{{item.amount|number}} VNĐ

{{item.numExpired}} ngày

2
3
3
3
GÓI CƯỚC DI ĐỘNG
error

{{package.packCode}}

{{package.packDetail}}

{{package.amount|number}} VNĐ

{{package.numExpired}} ngày